stare strony firmy odzieżowej VEGA

To jest archiwalna strona producenta odzieży firmy VEGA

Przejdź teraz do nowej i aktualnej strony - Kliknij Tutaj

stare strony firmy odzieżowej VEGA

Regulamin Zakupów


 • Każdy klient w momencie składania zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Realizacja sprzedaży odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim treści.

  Warunki ogólne:

  • Klient składając zamówienie z poniższym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta niezbędnych do celów realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 wraz a późniejszymi zmianami.

  • Podstawą realizacji zamówienia jest poprawnie wypełniony formularz.

  • Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres w czasie określonym w warunkach realizacji zamówień po uprzednim sprawdzeniu telefonicznym wiarygodności zamawiającego. Firma VEGA zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić (nie dotyczy przedpłaty na konto) oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.

  • Złożenie zamówienia zobowiązuje kupującego do sfinalizowania zakupu. Klient ma prawo anulować zamówienie w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. Późniejsze anulowanie zamówienia lub też nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

  • W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego firma VEGA zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu dostawy zamówienia.

  • Firma VEGA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Klienta nie później niż na 48 godz. przed regulaminowym terminem realizacji zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników firmy VEGA

  • Zamawiający powinien zatroszczyć się o to, aby jego zamówienie nie było składane lekkomyślnie, omyłkowo lub bez zapoznania się z regulaminem i naszymi tabelami rozmiarów.
    

  Realizacja zamówienia:

  • Zamówienia realizowane będą w terminie do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia lub wpłaty na nasze konto . Wyroby dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub odbierane osobiście przez klienta w siedzibie firmy. Na terenie miasta Częstochowy możemy dostarczyć zamówienie klientowi pod wskazany adres. Paczki wysyłane są w każdy piątek.

  • Płatność za zakupione wyroby dokonywana jest podczas odbioru przesyłki przez zamawiającego lub w formie przedpłaty na konto bankowe firmy.

  • Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży. W sytuacji, gdy żądanym dokumentem sprzedaży jest faktura VAT należy skontaktować się e-mailem lub telefonicznie z firmą VEGA.

  • W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym zamawiający zostanie poinformowany pocztą internetową lub telefonicznie.

  • W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu poinformowania o zaistniałym fakcie.

  Zwroty i reklamacje:

  • W przypadku jakichkolwiek problemów z dostarczonymi wyrobami każdy klient, który chce zwrócić lub wymienić zamówiony towar, zobowiązany jest w ciągu 48 godzin poinformować o tym firmę VEGA pocztą internetową,telefonicznie bądź też listem poleconym ( informacja ta powinna zawierać numer dokumentu sprzedaży).

  • Zwracany lub wymieniany towar należy przesłać do firmy w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia dostawy.Koszt przesyłki zwracanego towaru z winy klienta pokrywa klient.

  • Warunkiem zwrotu lub wymiany zakupionego towaru jest przesłanie do nas towaru nieużywanego, czystego, pozbawionego zapachu i kompletnego (wszywki, metki, opakowanie) wraz z dołączonym oryginałem dokumentu sprzedaży.
   Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy lub adres kupującego.

  • Nie odbieramy zwrotów przesyłek wysłanych za pobraniem.

  • Przy niezastosowaniu się do powyższych warunków, zwrot lub wymiana nie zostanie uwzględniona.

  • Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Koszty przesłania Państwu bezwadliwego towaru pokrywa firma VEGA.

  • Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki lub transport.

 • ©2005 VEGA   .

  adres:   Firma Odzieżowa VEGA   ul.Gersona 62   42-200 Częstochowa

  rachunek bankowy:  BRE Bank S.A.   81 1140 2004 0000 3402 3592 3855

  tel/fax:  034 / 365-72-12
  e-mail:  vegastyl@wp.pl
  serwis internetowy:  www.vega.czest.pl